Yayın Süreci

Özet Bildiri Kitabı

IHEC 2018 Özet Bildiri Kitabı
IHEC 2018 Bildiri Özetleri (pdf)


Tam Metin Kitabı

Konferansımızda sunulan çalışmaların tam metinleri isteğe bağlı olarak konferans bildiri kitabı şeklinde basılacaktır. Tam metinler İngilizce veya Türkçe olarak hazırlanmalı ve en geç 26 Ekim tarihine kadar konferans e-posta adresine gönderilmelidir. APA formatında hazırlanacak tam metinler, Times News Roman yazı karakteri ile 12 punto şeklinde yazılmalı ve Giriş, Yöntem, Bulgular ve Tartışma-Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Kaynakça hariç olmak üzere metinler 3000-5000 kelime aralığında olmalıdır. Sadece online baskı yapılacak olup bildiri kitabı en geç Aralık ayı içerisinde konferans web sayfasına eklenecektir.